360° Video’s & Virtual reality- therapy

Sinds kort kun je via YouTube video’s kijken in 3D oftewel  360°. Het lijkt alsof je je bevindt in een virtuele wereld. Met het introduceren van de 360 graden video creëert YouTube nieuwe mogelijkheden voor haar gebruikers. Hierdoor kunnen zij ook weer verder experimenteren met het maken van filmpjes. (Dutchcowboys.nl, 2015) Het virtuele aspect van deze ontwikkeling wordt ook toegepast in de vorm van therapie. 

Het is heel vermakelijk om de 360° video’s te bekijken. Ik raad je aan eens een kijkje te nemen! Dit kan via je telefoon of in Google Chrome en Firefox.
Hier een aantal voorbeelden:

De gezondheidssector maakt sinds kort gebruik van virtual reality- therapie. Dit is bedoeld voor mensen met o.a. paniekstoornissen of fobieën. Met een virtual reality-bril ( de Google Cardboard) worden cliënten ondergedompeld in een virtuele 3D-wereld die hen bepaalde locaties en situaties voorschotelt. Denk aan een plein, een supermarkt, het openbaar vervoer of een feest: plekken die door mensen met bijvoorbeeld een sociale fobie liever worden vermeden. (RTL nieuws, 2015) Ik denk dat de virtual reality- therapie gecombineerd zou kunnen worden met de 360° Video’s op YouTube.

De 360° video’s en de therapie vormen samen een (microtrend) signaal dat te maken heeft met de (mega)trend technologisering. Het is een nieuwe ontwikkeling die voortkomt uit de behoefte voor therapievormen die het juiste effect hebben op de cliënten met bijvoorbeeld angststoornissen.

– English version –

Recently, you can watch YouTube videos in 3D, in other words 360 °. It makes you feel like you are in a virtual world. With the introduction of the 360 degrees videos YouTube creates new possibilities for its users. This allows them to experiment more when they’re making movies. (Dutchcowboys.nl, 2015), the virtual aspect of this development is also used in the form of therapy.

It is very entertaining to watch the 360 videos. I recommend you to take a look! This can be done via your phone or in Google Chrome and Firefox.
Here are some examples:

The health sector has recently started using virtual reality therapy. This is intended for people with panic disorders or phobias, among others. With virtual reality-glasses (The Google Cardboard) clients are immersed in a 3D virtual world that presents them certain locations and situations. Think of a crowded square, a supermarket, public transport or a party: places that are rather avoided by people with such social phobia. (RTL Nieuws, 2015) I think the virtual reality therapy could be combined with the  360° Video’s on YouTube.

The 360 ° videos and the therapy form a signal that has to do with the trend technological developments. It is a new development, which derives from the need for therapy forms that have the right effect on the clients with (for example) panic disorders.

For more information visit–>

http://www.rtlnieuws.nl/economie/toekomstmakers/angst-overwinnen-met-virtual-reality-therapie
(This is a Dutch website)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s