Kwaliteit van leven: Food

Kwaliteit van leven is het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan. Kwaliteit van leven is daarmee een subjectief begrip. In deze blogpost ga ik bespreken hoe de coolhunts van de sector Food invloed hebben op kwaliteit van leven. Continue reading

Kwaliteit van leven: Appearance

Kwaliteit van leven is het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan. Kwaliteit van leven is daarmee een subjectief begrip. In deze blogpost ga ik bespreken hoe de coolhunts van de sector Appearance invloed hebben op kwaliteit van leven. Continue reading