Robots are taking over!

Tegenwoordig wordt er steeds meer bezuinigd in de gezondheidszorg. Ons economisch systeem is gericht op winstbelang. Verzorgers hebben daarom maar een bepaalde tijd voor taken. Dit resulteert in minder persoonlijke verzorging voor ouderen zowel in verzorgingshuizen als in de thuiszorg. Een aantal maanden geleden zag ik een documentaire op NPO2 waar er een oplossing werd toegelicht: de zorgrobot.
ik_ben_alice_carousel_missed-1435847281

kijk hier naar de documentaire:
http://www.npo.nl/artikelen/2doc-ik-ben-alice-op-NPO-2

De meeste ouderen zijn nogal sceptisch over de pratende pop, maar toch raken ze ook wel gesteld op de robot genaamd Alice. Ze kunnen ontzettend lachen met de robot. Het is echt een soort maatje geworden. Ze stelt verschillende activiteiten voor en vraagt naar de stemming van de mensen. Alice is geprogrammeerd om de wereld van de vrouwen te leren kennen en zich erop af te stemmen. (NPO, 2015)

In Nederland hebben we te maken met vergrijzing. Het doel van het experiment is de eenzame ouderen te vergezellen en te motiveren. Daarnaast zou het een oplossing kunnen zijn voor de toenemende vraag naar verzorgers door de vergrijzing. Is een robot in staat om een menselijke band opbouwen en eenzaamheid tegen te gaan?

Workshop-robots-in-de-zorg
(www.robots.nu,2015) 

Deze ontwikkeling heeft ook te maken met togetherness & inline. Door het inzetten van een robot kunnen verzorgers informatie verkrijgen die deze robot heeft opgeslagen. Zo komen de verzorgers meer te weten over de ouderen zonder daadwerkelijk bij de mensen thuis te zijn.

Wat vind jij van de Zorgrobot?

– English version – 

Nowadays there are more cuts in health care. We live in a profit economy where carers have limited time for certain tasks. This results in less personal care for elderly people in nursing homes and in home care. A few months ago I saw a documentary on NPO2 where a solution was explained: the care robot.

The documentary:
http://www.npo.nl/artikelen/2doc-ik-ben-alice-op-NPO-2

Most elderly people are skeptical about the talking doll, but they also get along with the robot named Alice. They can laugh with the robot because she has become a friend. She proposes various activities and inquires the mood of the people. Alice is programmed to know the world of the elderly. (NPO, 2015)

The goal of the experiment is to accompany the lonely elderly and motivate them to be active. In addition, it could be a solution to the growing demand for caregivers through aging. Is a robot able to create a connection with human and can it prevent loneliness?

This development has to do with Togetherness and Inline. By deploying a robot caregivers can obtain information which is stored in the robot. The caretakers get information about the elderly without actually being at their home.

What do you think about the care robot?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s