Bag & Buy!

Wat is Bag & Buy?
Bag&buy is een verpakkingsvrije ingrediëntenwinkel gevestigd in de Twijnstraat te Utrecht. Bag&buy staat voor “samen minder afval”, je kunt er zelf tappen, scheppen, persen en malen. Alles wordt zoveel mogelijk zonder verpakking aangeboden om daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook zijn kwaliteit en smaak belangrijk en maken biologische producten deel uit van het assortiment.
Omdat je alle producten zelf kunt tappen, kan je ook zelf bepalen hoeveel of weinig je neemt. Dat is handig als je alleenstaand bent, een specifiek recept wilt maken of even wat minder geld hebt. Je kunt je eigen spullen meenemen om te vullen. Voor spontane bezoekers zijn er ook potten en tassen te koop in de winkel. (www.bagandbuy.nl)Waarom is het interessant?
Bag & buy speelt in op de megatrend “Duurzaamheid”. Dit is een ontwikkeling in de samenleving waarbij we gaan letten op onze afvalproductie en verspillingen. Sommigen mensen beweren dat het kan zijn dat in de toekomst bepaalde grondstoffen op raken.
Ik denk dat dit concept goed werkt en dat het de juiste volgende stap is als je denkt aan bijvoorbeeld fair-trade producten en ecologisch verantwoord voedsel. Alle ingrediënten van Bag & Buy zijn eerlijk en natuurlijk. Daarnaast werken ze samen met fair-trade boeren en een fair-trade naaiatelier in Tanzania. In de winkel worden broodzakken verkocht die gemaakt worden in de ‘Fair Trade Factory’ die ervoor zorgen dat brood langer vers blijft. Deze zakken kunnen gewassen en herbruikt worden.


Bag&buy is medegefinancierd door dankzij 850 crowdfunders. De eigenaar van bag&buy is Wim van Dijk. Op 4 september 2015 is bag&buy feestelijk geopend met een bezoekje van verpakkinsvrij guru Emily-Jane Lowe en singer-songwriter Florian Wolff.

Ga zeker eens kijken in de winkel of voor meer informatie ga naar de website http://www.bagandbuy.nl

– English version –

What is Bag & Buy?
Bag & buy is a packaging-free ingredients store located at the Twijnstraat, Utrecht. Bag & buy stands for “together we’ll waste less,” That means you can tap, create, press and grind the products yourself. Everything is offered without packaging to contribute to a sustainable society. The quality and taste of the products is very important just as offering organic products.
You are the one deciding de quantity of a specific product. When you’re cooking for yourself, you only need a certain amount or if you don’t want to spent too much money, this is ideal.
You could bring your own packaging but there’s also the option to buy re-usable cans and bags at the store.  (www.bagandbuy.nl)

Why is it interesting?
Bag & buy anticipates the trend “Durability”. This is a development in the society where we look after our production and waste. Some people claim that we might run out of certain raw materials in the future.
I think this concept works really great and that”s the right next step when you think of fair- trade products and ecological food. All ingredients from Bag & Buy are honest and natural. The company works with Fair Trade farmers and a fair-trade fashion workshop in Tanzania. In this workshop bread bags are made that help bread stay fresh longer. These bags can be washed and re-used.

Bag & buy was partly funded by 850 crowdfunders. The owner of bag & buy is Wim van Dijk. On September 4, 2015 Bag & Buy festively opened with a visit from the packaging guru Emily-Jane Lowe and singer-songwriter Florian Wolff.

Please have a look in the store or visit the website http://www.bagandbuy.nl for more information.

2 thoughts on “Bag & Buy!

  1. Mooi concept. Ik zou t nog mooier vinden wanneer alleen gebruik werd gemaakt van plaatselijke boeren, slagers en andere hardwerkende producenten die duurzaamheid en kwaliteit van leven hoog in t vaandel hebben.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s